En basit haliyle bir eti pişirmek neden maddenin yapısını bozuyor?

Soru basit ancak cevap basit değil. Isı bir bulutsudur. Parçacık dolu enerji dolu güç dolu ısı bulutu maddeye etki etmeye başladığı andan itibaren ona atomik yük yükler. Elektron yüksek ısıda denge kaybeder. Atom çekirdeği fazla ısı varsa elektronun kontrol edemez. Kimyasal reaksiyon meydana gelir.

Ama et pişerken kimyasal reaksiyon bir bağ reaksiyonu oluşturur. Atomlar dengesini kaybettikce atomların oluşturduğu büyük yapılar da dengesini kaybeder gücünü değiştirir. Protein atomik olarak ısı bulutu yüzünden zaten bazı kimyasal bağlarını kaybetmeye başlamıştır. Proteinler kimyasal tepkimeyle su ve benzeri maddelere ayrılır. Protein daha kemik yapı denilen organik radikallerin olmadığı karboksil ve amin iskeletine döner.

Ana protein iskeleti çökmeyi hiçbir zaman tam ve doğru yapamaz. Mutlaka bazı organik radikaller proteine olması gerekenden farklı bağlı kalır. Örneğin oksijen hidrojenden fazlaysa oksijen tekrar proteinle birleşir.

Sadece protein değil yağ ve vitaminler de ısıdan nasibini alır. Moleküler olarak yağ ısıya fazla maruz kalırsa hidrojen bağını kaybeder ve kanserojen maddeye döner.
Proteinler tam çökmez ve kullanıma alınırsa kanser başlamasına neden olabilir.
Çünkü proteinler hem dna hemde rna da görev alır ve hatalı protein hatalı maddeyi işleme alırsa hücresel bozulma başlar.

Isının yüksek seviyeli olması hücresel yıkıma neden olurken düşük seviyede olmasıda yıkıma neden oluyor.

Isı bir parçacık olarak mikro seviyede bir güvenlik üretiyor. Bu güvenlik manyetik olmakla birlikte enerji alanıyla da bir güvenlik sağlamaktadır.

Isı bir enerji aktarım türü olarak atomların parça olarak enerjilerini korumalarını sağlar. Isının enerji aktarımı elektronun atom yörüngesinde dengesini sağlarken elektron proton ve nötronun bir tür besin kaynağıdır. Bu kaynak bir başka atomun kimyasal reaksiyon ile ortaya çıkardığı ısı parçalarıdır. Isı aynı atomların farklı basınclarda gösterdiği kaliteyi besine bağlı olarak etkiler. Aynı basınc altında aynı atomlar farklı ısılarda farklı kimyasal özelliklere sahip olur. Bu ısının verdiği bir güçtür.

Donmuş yiyeceklerin enerji ve besin olarak düşük olma nedeni de budur. Yeterli ısı bulutu olmayan atomlar kimyasal olarak gücünü değiştirirken farklı reaksiyonlara dahil olur. Bu canlı hücre içinde yer alan atp ve minarellerin kimyasal reaksiyon da azalmasına neden olur. Normalde ısı üretecek olan reaksiyonun bu hali minarallerin atomik olarak su veya benzeri moleküllerle bağlanarak kabiliyet kaybetmesine neden olur. Burada bir elektron yer değiştirmez kutup bağı kurulur. ( bir bağ türü elektronlar birleşecekleri atomlara yaklaşırken elektronlar İki çekirdek arasından uzaklaşır.)

Isının bir de manyetik gücü bulunur. Reaksiyonla ortaya çıkan ısı reaksiyon gücünü de atomik enerji açlığınıda beraberinde getirir. Dünya üzerinde yerçekimi olarak hissedilen çekim gücünün çoğunluğu ısıya bağlı açlıktan ortaya çıkar. Isı bulutsusu atoma hem enerji verir hemde ısı nedeniyle madde kimyasal reaksiyonla parçalanır. Bu dengesizlik elektronu protonu ve nötronu olan tüm atomları etkiler.
Bu yerçekimi ile aynı gibi görünür ama değildir. Isı bittiğinde bu güç de kaybolur.

Tags:

Bir cevap yazın