Frekans Tarlası
Fırkans İzleme tarlası

HAARP ne kadar doğru.?

Haarp Amerikada Alaska eyaletinde bulunan bir Radyo frekans Araştırma merkezinin adı. Ve yer Sabittir.
Yere sabit olmasıyla birlikte Dünya dışı mikro dalga frekanslarını ve dünydan normal bilinir antenlerle hissedilemeyen dalgalanmaları izlemek için bir frekans tarlasına da sahiptir.

HAARP diye bir Silah HİÇ YOK..

Depremleri tetiklediği iddea edilen HAARP silahı NiCOLA TESLA nın bir deneyinden ileri gelmektedir. Deneyde frekansların dalgalanmaları ve dalgalanmalara göre her maddenin farklı eğrilerde kırılma yaşadığını görmesinden ileri gelir.
Örneğin Cam.
Belirli fırekanslarda su veya köpük davranışı sergiler.

Frekanslar Maddelerin Atomik yapılarında farklı davranışlar sergiler. Örneğin Bilidink frekanslar İyonnosferde daha uzun ve daha bozulmadan yol alır. Ama traposferde bu mesafe hem kısalıyor hemde karışıyor.

Demirin frekans değeri ile Aleminyumun frekans değeri farklıdır. Suyun ve Camında öyle. Bu nedenle Her madde farklı frekanslarda titreşim yollar ve aktarır. Altın arama Fay hattı arama veya uzayı incelemek için frekanslar kullanılıyor.

Bir Depremde Metal dedektörün tersine Frekansı Canlı dedektörü olarak çalışır. ASlında mantık basit Dedektör demir sinyali gönderir ve alır ama sinyaller işlenirken demir sinyalleri yok kabul edilir.

Konumuzla alakası yok gibi görünen bu frekans bilgileri aslında frekansların genel yapılarını anlamamızı sağlar. Yani HAARP ın kullandığı söylenen frekanslar nedir? işte ilk onu anlamamız gerekiyordu.

Sonra..
Frekasnlar belirli etkileri yapabilmek için belirli güçlerin enerjik durumuna ulaşması gerekiyor. Örneğin Deprem üretmek için Baya büyük 3-5 baraj gerekiyor.
Üstelik depremi üretmek depremin üreticisi olan cihazın bulunduğu bölgeninde etkilenmesini sağlar.
frekansları Titreşim başlangıcı alanı dışında farklı bir yerde konulmayarak başlatamayız böyle bir güç henüz KUANTUM DOLANIKLILIK İler Mümkün gibi görünüyor ancak deneysllik konusunda oldukca sıkıntılı.

Frekans ile Deprem üretmek için kullanılacak enerjiyi bir köşeye bırakalım Derpemin olması için merkezin böyle bir dalga üretip ayakta kalması mümkün değildir.
Ayrıca Radyasyon değeride ayrı bir değerdir.

Tags:

Bir cevap yazın