Maddenin halleri detay

1-Katı hali.

Maddenin katı hali atomik yapısının elektronlarla çevrili olduğu çekirdeğinde proton ve nötronun yer aldığı haldir. Taş Metal veya Beton gibi maddeler Atomik olarak belirli bir basınca altında aralarındaki bağın bozulmadan bir arada kalmasını temsil eder. Maddenin katı hali bize kullanış açısından fazlasıyla faydalıdır. hatta bazı katı durumlara ulaşmak için özel deneyler gerekir ve özel şartlar altında geliştirilirler. Örneğin Tanklarda kullanılan Zırhların Katı sertliği ve dayanıklığı oldukca önemlidir. Biz metali Katı olarak düşünüyor olsakda Metal bile belirli basınç ve hızda elastikleşir ve hamur haline yaklaşır. Bir merminin demiri delmesini sağlayan nedende budur.

2-Sıvı Hali.

Maddenin sıvı hali canlılar için vazgeçilmez. Maddelerin sıvı hali bazı durumlar için bilimin zorla ulaşabildiği alternatiflerde üretir. Basınca ve ısıya bağlı olarak metaller de sıvı ve katı olabiliyor. Sıvı halini maddenin genelde SU olarak düşünürüz. Ama suyun normal EVREN Koşullarında bulunduğu şekil GAZ dır.

3-Gaz Hali.

Maddenin gaz hali ısıya bağlı olarak düşünülür. Ancak olayın aslında bir maddenin gaz hali için ısı değil basınç değişimi yeterli oluyor. Suyun ısınarak buharlaşma nedeni yüzeyde yer alan atomik durumun basınç olarak azalmasıyla meydana geliyor. Keza çürümenin yüksek ısıda olmayan suyun da buharlaşma nedenlerinden biride basınçtır. Isı Basıncın azalmasına neden olan bir enerji türüdür. Gaz doğanın vazgeçilmez hallerinden Bulutun halidir.

4-Sıvı Kıristal.

Maddenin bu halini Un olarak düşünebiliriz. Sabun gibi maddeler atomik olarak katı ama yapı olarak sıvı şekilde yer alır. Maddenin bu halinde bağlar çok zayıf ve bu bağ ısıya göre de diğer alternatif maddelere görede değişebiliyor. Bunlardan biride Deterjan köpükleri maddenin katı yada sıvı olmayan bir krisital sıvı formudur.

5-Üstün İletken

Maddenin bu hali belirli ısılara yükseltildiğine veya ısı düşürüldüğünde veya şekil olarak yeniden üretildiğinde ortaya çıkar. Bu Madde hali Hiçbir elektiriksel direnç göstermeden enerji kabettirmeksizin elektriği karşıya iletir. Grafen bir örnektir.

6-Amorf Katısı

Bu madde gezegenden gezegene farklılık gösteren aynı maddelere denir. Cam dünyada katı halde duran tek Sıvı maddedir. Dünyanın basıncı ve ısısı Camın sıvı akışkan olmasını engeller ancak aynı şekilde sadece cam yağan bir gezegende bulunur ki burada camın katı sıvı ve gaz halleride görünür.

7-Bose-Einstein Yoğuşması

Bu Madde hali maddenin kuantum atom altı parçacıklarının düşük enerji ve düşük sıcaklıkta karmaşık halinden kümeleşerek maddeselleştiği bir halidir. Sözü edilen parçacıkların atom üretmediği ve katı-sıvı-gaz barındırmadığı hesaba katılırsa bu kümeleşmeye yoğunlaşma-Yoğuşma denir.

8- Plazma

Maddenin bu hali atomik düzeyde ısıya ve basınca bağlı bir karışımdan meydana gelir. bir veya daha fazla madde ısı vce basınç nedeniyle atomik alanlarında genişler. Ancak Atom yapısını kaybetmez Katı bir maddenin hem katı hem gez hemde sıvı davrandığı ışık ve enerji yüklü bir halidir. LAV Güneş Plamza hali örnekleridir.

9-Kuark – Gluon Plazma

Maddenin bu hali Evrenin ilk oluştuğu o andır. Plazman halinin farklı bir şeklidir. Atomlar henüz ortaya çıkmamış elektronlar, protonlar ve nötronlar etrafta dolanır. Atom parçalarına Kuarklar ve Gluonlarda eşlik eder. Yüksek sıcaklık yüksek enerji yüksek basınçın evreni bir tas sıcak çorbaya benzetiği bir halidir. Bu hal yüksek enerji ve yüksek basınç gerketirdiği için deneysel olarak ortaya çıkarılabilmektedir.

10-Rydberg Molekülü

Zıt yüklü Plazmaların birleşime yatkın olanları arasında meydana gelen bir yoğunlaşmadır. Burada ortaya çıkan madde hali maddenin Plazma halinden sıvıyı andıran bir hale gelmesine denir. Sözü edilen madde hali kullanıma göre kendi şeklini değiştirdiği için iyonlaşma veya elektron bağışlama gibi özeliklere sahiptir.

11-ÜstünakışkanSüper Sıvı

Bu Helyumun bir özel halidir. Mutlak sıfıra Helyum yaklaştığında içine konulduğu kabın her yerini kaplayarak duvarınıta kapayarak akar. Bunu bir oda içine bir miktar helyum koyduğunuzda odanın tavanınında duvarlarınında helyumla kaplandığını duvarlara ve tavana doğru aktığında görürsünüz. Mutlak sıfın=-273 derece.

12- Manyetik Düzenli Hal

Bu madde hali normalde bir brilerini etkileyen iki maddenin atomik ve kimyasal bir reaksiyona girmeden biri diğerinin frekansı miktarında ısıtıldığında ortaya çıkıyor. Mıknatıs ile demiri ele alacak olursak Demir 780 derece ısıtıldığında artık mıknatıs demiri çekmiyor. Ama soğumaya başladığında tekrar çekmeye başlıyor.

13-Elektron Dejenere Madde Hali

Yüksek Enerjik hali isminide alan bu halde ATomlar yüksek enerji ve yüksek basınç altında yüksek ısıyada maruz kalır. Elektronlar bu bu halde Asıl atomlarından kopmadan Çevre atomlarında himayesine girer. Elektonun bu haliyle davranışı atom çekirdeklerinin birleşimine zorlanmasını sağlar ancak yük farkları nedeniyle yerçekimi daha da artar. Elektonun çevresinde barındırdığı tüm atom çekirdeklerine sadakat göstermesi NÖTRON yıldızlarında gerçekleşir.

14- Süper Cam

Maddenin bu hali sıvı olmasına karşın katı duran maddelere denir. Amorf ile benzer olsada Süpersıvı etkiside gösterir ve Maddenin şekilsiz halidir.

15- İp-Ağ-Sicim Sıvısı

Maddenin Düzensiz göründüğü sıvı gibi davrandığı ama katı olduğu bir şelidir. Maddenin bu hali uzun bir ipi andırır ama madde bu haliyle sıvıdır ve dizilim tek yönde sonsuza ilerler. Bir yumak gibi düşünün.

16-Süper Katı

Mutlak sıfırda katı ve kristal halde bulunan Sıvı haraket etsede sert duran halidir. Basınç ve sıcaklık farkından dolayı Sıvı Kristalden farklıdır.

Tags:

Bir cevap yazın