Protein sarmalı

Protein organik ve inorganik olarak ikiye ayrılan bir yaşam taşıdır.Protein bir amino Asittir.

Proteinler Amin ve Karboksil den ürer. Amin olarak Aminlerin Amonyak türüne , karbon hidrojen ve nitrojen türüne de bağlıdır. Karboksil karbon oksijen ve hidrojenden meydana gelen alt bir birim içerir. Karboksil Karbon ve hidrojenin çeşitli varvasyonlarıyla bağlar kurarak meydana gelir.

Aminler Amonyaktaki karbon sisteminin organik radikal denen maddelerle değişmesi sonucu ortaya çıkar. Organik Radikal yada bileşikler Nitrojen(azot) atomuna karbon bağlarının çeşitli formülleriyle hidrojenin kendisine eklenmesiyle ortaya çıkar. Organik radikaller Duruma göre Hidrojen karbon oksijen içeriğinin kimyasal değişimiylede meydana gelir. Bazı organik bileşikler ortak elektron mantığında sıralanır bu nedenle proteinler bu yapılara göre de şekillenir. Kimyasal bileşiklere nazaran bazen karbon ve hidrojen atotmları nitrojenle ortak bir tek elektronda sabitlenir. BUu alışık olduğumuz H2O modelinden farklı bir kimyasal sistemdir biraz benzer ama farklıdır.

onvansiyonel bağ
Ortak elektron Konvansiyonel bağ

Karboksil element: başında ve sonunda organik radikal bulunan bir kimyasal sıralamadır. Organik radikal bu durumda karbon değerini başta ve sonda başta veya sonda değiştirebilir.Hiçbir değişim yapmadanda normal haliylede protein bileşimine katılabilir. Sıralama nedeniyle karbon+oksijen+hidrojen+oksijen sırlamasının bağ değişimine göre 2 li olarak yer değiştirmesinden meydana gelmektedir. Suda çözülür.

Proteinler Organik olarakda üreyebilir, inorganik olarakta meydana çıkabilir.. Bunun nedenide organik radikal gereksiniminin olmamasıdır. Proteinlerin Amin ve Karboksil değerlerindeki Radikal değişik Ribo Nükleik Asit (RNA) ve Deoksiribo Nükleik Asitten kaynaklanıyor (DNA). Radikal değişikler karbon veya Hidrojen maddelerinden birinin yada hepsinin Organik farklı bir sıralamaya sahip bileşikle değişitirilmesiyle ortaya çıkar.

Proteinler Organik radikaller olmadanda reaksiyona katılır ve her reaksiyonda kendine has kararlar verirler. Proteinlerin İçinde yer alan maddelerin değerleri farklı kimyasal tepkilere farklı şekillerde cevap verir. Ayrıca protein öğrenme sürecine dahil olabilen aminoasit türüdür. Protein katıldığı kimyasal tepkilerde kendine yeni halkalar ekler veya halkalar değiştirir. Buda karar verme mekanizması için yeni öğelerin ortaya çıkmasını sağlar.

Proteinler 20 den fazla çeşittedir. Ancak genel sıralamaya nazaran çok azı yaşamsal amaçlı kullanılır. Bazı proteinler kanser tanıma ve teşhisinde kendiliğinde bile yer almaktadır.

Tags:

Bir cevap yazın