SEVR ANLAŞMASI 10 Ağustos 1920

SEVR ANLAŞMASI 10 Ağustos 1920

Sevr Anlaşması TaraflarıBir tarafta Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya , Japonya ve İttifak Devletleri altındaki Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Lehistan, Protekiz , Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven ve Çekoslovakya…